مزایای ساندویچ پانل

مهر 10, 1395
ساندویچ پانل

گستره ی استفاده از ساندویچ پانل ها از سردخانه ها تا کشتی سازی

گستره ی استفاده از ساندویچ پانل ها از سردخانه ها تا کشتی سازی اساسا چه چیز باعث به وجود آمدن مصالح جدید برای ساخت و ساز […]
شهریور 25, 1395
ساندویچ پانل فشرده

ساندویچ پانل فشرده

نظریه ساندویچ پانل فشرده وضعیت پرتو،صفحه و ورقی که شامل دو لایه ورق نما و یک هسته می باشد را توصیف می کند.بیشترین استفاده نظریه ی  […]